انتخاب نمایندگان ورودی 1400 انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی دانشگاه علم و هنر

به خاطر داشته باشید:

هر دانشجو با کدملی و شماره دانشجویی خود تنها یکبار میتواند در رای گیری شرکت نماید!

با توجه به اینکه نیازمند انتخاب دو نماینده از ورودی 1400 می باشیم ، شما می توانید به حداکثر 2 نفر از عزیزان رای بدهید.

انتخاب بیش از دو نفر از نمایندگان مجاز نبوده ، و آرا افرادی که بیش از دو نفر را انتخاب نمایند جزو آرا باطله قرار خواهد گرفت!

  • (لطفا تنها دو مورد از گزینه های زیر را انتخاب نمایید!!!)