روز جهانی محیط زیست 1402 – انجمن دوستداران محیط زیست اردکان

روز جهانی محیط زیست را به شما تبریک می‌گویم! این روز به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه محیط زیست شناخته شده است. ان...

ادامه مطلب

گزارش برگزاری طرح چهارشنبه های پسماندی در دبستان دخترانه 22بهمن اردکان

🔵توضیحات مهندس مسعود شفیعی مسئول اجرایی طرح تفکیک پسماند در رابطه با طرح چهارشنبه های پسماندی برای دانش آموزان عزیز دبستان دخترانه 22به...

ادامه مطلب

گزارش برگزاری طرح چهارشنبه های پسماندی در دبستان پسرانه امید کویر اردکان

🔵چهارشنبه های پسماندی🔵 🔵1400/07/21 🔵صحبت های جناب آقای مروتی موسس محترم دبستان پسرانه امید کویر اردکان در رابطه با طرح تفکیک و جمع ...

ادامه مطلب

گزارش برگزاری طرح چهارشنبه های پسماندی در دبستان پسرانه فرهنگ مهر اردکان

🔵چهارشنبه های پسماندی 🔵1400/08/12 🔵صحبت های مهندس مسعود شفیعی مسئول اجرایی طرح تفکیک پسماند در رابطه با طرح چهارشنبه های پسماندی بر...

ادامه مطلب

گزارش برگزاری طرح چهارشنبه های پسماندی در دبستان پسرانه امید کویر اردکان

🔵چهارشنبه های پسماندی🔵 🔵1400/07/21 🔵صحبت های سرکار خانم پایدار مدیریت محترم دبستان پسرانه امید کویر اردکان 🔵مدیران محترم مدارس ج...

ادامه مطلب

برگزاری طرح تفکیک پسماند در دبستان دخترانه خورشید با همراهی انجمن

🔴 چهارشنبه های پسماندی🔴 🔵 برگزاری طرح تفکیک پسماند در دبستان دخترانه خورشید با همراهی انجمن 🔵نظر به اهمیت بحث تفکیک پسماند در زباله...

ادامه مطلب